Handels- og leveringsbetingelser

Dette er de gældende handels og leveringsbetingelser for DANEO. DANEO forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om eventuelle ændringer herinde.

§ 1 – Priser og bestilling af produkter
Alle priserne der fremgår af hjemmesiden er kun gældende på bestillingsdagen. Priserne kan ændres løbende. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt DANEO accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Præsentation af varer sammen med en pris fra DANEO er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra DANEO udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til DANEO om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og DANEO er først indgået, når DANEO ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Beløbet trækkes først fra kundens kort, når varen er afsendt med fragtfirmaet.

§ 2 – Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse
Når du har købt et produkt hos DANEO, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din betaling. Betaling kan ske døgnet rundt, men anses først som godkendt når DANEO har modtaget betalingsbekræftelse enten kontant eller elektronisk.

§ 3 – Håndtering af persondata ved bestilling
For at kunne handle med DANEO i tilfælde af fragt skal du som minimum oplyse:
– Navn
– Adresse
– E-mailadresse

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilket produkt du har købt, i fem år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Ved bestilling af et produkt tilmeldes du automatisk vores nyhedsbrev, som let kan frameldes igen.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til DANEO.

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra DANEO.

§ 4 – Risikoen for hændelig undergang eller forringelse
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

§ 5 – Ansvar i forbindelse med fragt
DANEO er med nedennævnte begrænsninger ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af gods som følge af en begivenhed, der er indtruffet i den tid, hvor DANEO har haft godset i sin varetægt.

DANEO er med nedennævnte begrænsninger ansvarlig for skade, som følger af forsinkelse af gods.

DANEO ikke ansvarlig for bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af gods, som skyldes fejl, handlinger som undladelser, fra distributørens side.

§ 6 – Reklamation og fortrydelsesret
Kunden har jf. købeloven krav på 24 måneders reklamationsret.

Såfremt produktet modtages uden forbehold fra kundens eller modtagers side, formodes produktet at være udleveret i god stand. For at det er muligt for DANEO at behandle et erstatningskrav, skal indholdet og den oprindelige forsendelsesemballage stilles til DANEO’s rådighed, hvilket skal dokumenteres visuelt.

Meddeler køber til DANEO, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler DANEO det modtagne beløb.

Varer, der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører, da det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

DANEO betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

§ 7 – Ansvarfraskrivelse og garanti
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for DANEO’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

DANEO afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

§ 8 – Levering og omkostninger
Levering sker med kurer eller almindelig post. Sædvanlig leveringstid er 8-15 hverdage efter DANEO har modtaget ordren og fuld betaling har fundet sted. I tilfælde af, at lagerstatus var forkerte da ordren blev placeret, forbeholder DANEO sig retten til ikke at levere varen indenfor almindelig leveringstid. Hvis DANEO ikke er i stand til at levere i henhold til de vilkår og betingelser for den bekræftede ordre, vil vi kontakte dig og give dig mulighed for at annullere ordren.

Hos DANEO benyttes primært GLS som distributør. Forskellige priser for levering vises i bunden af kasse-siden. Det er muligt at anvende en anden leveringsmulighed, hvis kunden ønsker dette. Hvis det er tilfældet, bør du kontakte [email protected] og aftale nærmere. DANEO kan ikke holdes ansvarlig, hvis en anden distributør vælges. Fysisk afhentning af produktet kan arrangeres ved at kontakte [email protected]

§ 9 – Opmærksomhed
DANEO betaler ikke porto eller emballeringsomkostninger ved returnering af varen. DANEO er ikke ansvarlig for produktet, indtil den er modtaget. Vi anbefaler derfor, at du sender varen med forsikring. Hvis du ved modtagelsen af dine varer opdager en fejl på produktet, eller hvis DANEO har lavet en fejl i forsendelsen, skal du kontakte [email protected] straks.

Når kravet er godkendt af DANEO, vil vi kreditere dine fragtomkostninger, op til et maksimum på 5000 kr. DANEO forbeholder sig retten til at tilbageholde beløbet, indtil vi har modtaget varerne eller modtaget dokumentation for, at varerne bliver sendt tilbage.

Hjemmesiden www.daneo.dk drives af firmaet: Daneo Aps

CVR nr: 35518401
ADRESSE: Hølleskovvej 2A, 6520 Toftlund

E-mail: [email protected]

Links:

  • PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
  • FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
  • Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
  • Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Handels- og leveringsbetingelser